Zablokovaná krční páteř

Aplikace tělové svíce HOXI na zablokovanou krční páteř

Aplikace tělové svíce HOXI na zablokovanou krční páteřPři použití tělových svící HOXI na zablokovanou krční páteř je důležitá poloha těla při samotné aplikaci. Důležité je mít zcela uvolněný krk a hlavu narovnanou. Vhodná je pozice vleže na břiše nebo vsedě, obkročmo na židli, kdy je hlava opřená o opěradlo židle.

Při blokaci krční páteře přikládáme tělovou svíčku HOXI lokálně na místo blokace. Pokud je blokace citelná v místě horních obratlů C1, C2 nebo C3, tělovou svíci HOXI přikládáme na horní část krční páteře.

V případě, že je citelná bolest při blokaci na spodních krčních obratlích C4, C5, C6 nebo na obratli C7, přiložíme tělovou svíci HOXI na spodní část krční páteře. Pokud není blokace parciální, ale je rozprostřena na spodní i horní část krční páteře, aplikujeme tělové svíce HOXI nejprve 1 až 2 ks na spodní část krční páteře a poté 1 až 2 ks na horní část krční páteře. V případě, že si nejste jisti, v jaké konkrétní části krční páteře se blokace nachází, doporučujeme přiložit svíčku na prostřední část krční páteře, jelikož tím docílíte rovnoměrného působení na krční páteř.

Při akutní blokaci krku doporučujeme denní aplikaci tělových svící HOXI. Denně můžete použít až 3 až 4 tělové svíce. Tělové svíce HOXI lze aplikovat ihned po sobě, ale i s časovými rozestupy. Jakmile se problémy s krční páteří alespoň částečně zlepší, postačí aplikovat 1 ks tělové svíce HOXI denně, a takto pokračovat až do úplného uvolnění krku nebo do vymizení potíží.

V případě, že trpíte často zablokováním krřní páteře, doporučujeme provádět preventivní aplikaci tělovými svícemi HOXI i v období, kdy se potíže neprojevují. Postačí aplikace 1 tělová svíce HOXI za týden. Použitím tělové svíce HOXI preventivně můžeme docílit snížení výskytu četnosti zablokování krku nebo jeho intenzity.

Doporučené tělové svíce HOXI na aplikaci:

Tělovými svícemi HOXI Nature (bez esenciálnbích olejů lze nahradit všechny typy svící).

Psychosomatický pohled na zablokovanou krční páteř

HOXI-Psychosomatický pohled na zablokovanou krční páteřZablokovaná krční páteř může ukazovat potíže s emocemi, které souvisejí s pocitem ponížení, porážkou nebo pocitem prohry. Skrze zablokování krční páteře se může projevit i pochybování o svých pracovních schopnostech a sebepodceňování v odpovědnosti za nějaký úkol, který byl člověku svěřen. Blokace také může naznačovat strach ze špatného rozhodnutí nebo poměrně nízké intelektuální sebehodnocení a podezíravost z vlastní neschopnosti. Často blokací krku trpí lidé, kteří „přikyvují“ i v situacích, kdy nejsou schopni vyjádřit svůj názor. Tato neschopnost vyjádření opět pramení ze sebepodceňování. Někdy může zablokování krční páteře souviset s tvrdohlavostí a pocitu strachu ze ztráty sebekontroly.

 

 

Pro HOXI.cz připravila Mgr. Klára Hanzalová (© 2016-2018) 

 


Výběr "vůně" podle typu onemocnění

Jak si správně vybrat ušní a tělové očistné svíce HOXI podle esenciálního oleje a onemocnění či problému na který svící chcete použít? Mnoho z Vás se ptá: "jaké svíce máme použít, jakou vůni nebo esenciální olej ve svíci je vhodný na náš problém a pro nás". Na základě naši mnohaletých zkušeností jsme pro Vás připravili přehlednou a zjednodušenou tabulku pro výběr "vůně" esenciálního oleje.


 HOXI-tPři použití tělových svící HOXI na zablokovanou krční páteř je důležitá poloha těla při samotné aplikaci


Protected by Copyscape© Všechny obrázky, texty, metody, kurzy, návody na použití, doporučení a tabulky jsou autorským dílem HOXI.cz, a bez písemného souhlasu není kopírování, a to ani jejich částí, dovoleno. Více informací na info@hoxi.cz  V případě, že chcete zveřejnit na svých webových stránkách část našich textů apod., je to možné pouze s aktivním odkazem na www.hoxi.cz. Pokud jste prodejcem nebo terapeutem, či masérem používajícím ušní nebo tělové svíce HOXI, lze náš obsah použít pro Vaši prezentaci. Samozřejmě lze odkaz na naše články sdílet na facebookových stránkách, Twitteru a jiných sociálních sítích.

 

 

Mějte na paměti, že ušní ani tělové svíce Hoxi nenahrazují lékaře!